Geodezja

Usługi geodezyjne

O firmie


Firma zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami wykonuje następujące prace geodezyjne:

  1. mapy do celów projektowych,
  2. pomiary sytuacyjno – wysokościowe,
  3. pomiary realizacyjne (wytyczenia fundamentów budynków mieszkalnych, hal produkcyjnych, budynków gospodarczych,  nowobudowanych dróg, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej,
  4. inwentaryzacje powykonawcze,
  5. rozgraniczenia działek,
  6. podziały działek.


Do wykonania powyższych prac firma posiada na wyposażeniu najnowocześniejszy sprzęt geodezyjny jakim jest

  • Tachimetr elektroniczny Leica VIVA TS11 z rozszerzeniem do fototachimetru, oraz z możliwością integracji z anteną GNSS i przekształcenia w SmartStation.
  • odbiornik GS12

Firma posiada także możliwość wykonywania usług kserograficznych wielkoformatowych, dzięki skanerowi i ploterowi A0.

 

Flaga Unii Europejskiej Po Ryby 2007-2013 Herb Województwa Lubuskiego Logo LGROW Herb Województwa Wielkopolskiego OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO